Plemena psů a jejich fotky

psí plemena

Španělský mastinHistorie plemene

Země původu je Španělsko. Španělský mastin je potomek dogovitých psů, kteří přišli do Španělska při pochodech římských legionářů a fénických cestovatelů. Od pradávna mastin plnil ve Španělsku funkci hlídacího psa. Hlídal stáda ovcí před vlky, ostatními šelmami i zloději a to jak na pastvinách, tak i při přesunech stád. Při průchodu vesnicemi se mastini dostávali do kontaktu s lidmi a nesměli být agresivní. Ještě v dnešní době je ve Španělsku můžete vidět plnit jejich původní funkci. Stále se volně pohybují po španělském venkově a není zaznamenán žádný případ, kdy by mastin napadl člověka. Dle dochovaných pramenů se dříve k hlídání ovcí preferovali mastini v barvě světlejší (plavá, zlatá), aby si je ovce nepletli s vlky. K hlídání statků a domů se používali mastini tmaví, černí, kteří měli být ostřejší. Upřednostňují se varianty jednobarevné. Ve Španělsku je jednoznačně nejpopulárnější barva žlutá (někdy také označována jako plavá).

Charakter

Hlídač stáda. Španělskému mastinu je vlastní ostražitost a rychlá rekce. Je to poslušný, samostatný, sebejistý a chytrý pes. Nádherně se chová k dětem, jestliže od narození vyrůstá v rodině. K cizím lidem je nedůvěřivý. Svůj úkol hlídacího psa bere velmi vážně a do svého teritoria nevpustí zvíře ani člověka. K těmto úkolům nepotřebuje povely. Je mu to vlastní. Ovšem řekne-li pán, že návštěva je vítaná, bude to mastin akceptovat. K zvířatům a kočkám patřící do rodiny je přátelský.

Popis

Měří v kohoutku 78 cm, i když žádanější je výška nad 80 cm, u fen od 74 cm. Váží 55 až 70 kg. Španělský mastin je velký, těžký, vyváženě stavěný pes mimořádných proporcí, velmi silný a svalnatý, s kompaktní kostrou, velkou hlavou. Trup má ne zcela kvadratický, takže délka trupu překračuje kohoutkovou výšku. Požadovaným cílem je funkční harmonie proporcí v klidu i v pohybu. Hlava velká, silná, tvaru tupého jehlanu se širokou základnou. Uši středně velké, visící, trojúhelníkové, hladké. Nasazeny nad linií očí. V klidu visí a dobře přiléhají k líci, aniž by se příliš tiskly k lebce. Při vzrušení odstávají od tváře, v zadní části horní třetiny mírně vztyčené. Nekupírované. Trup pravoúhlý. Silný a robustní, vykazuje enormní sílu, je ale pohyblivý a pružný. Hřbet silný, dobře osvalený. Hruď široká, hluboká, dobře osvalená, mohutná. Břicho jen málo vtažené, široké slabiny, kůže na slabinách stažená dolů. Ocas v nasazení velmi silný, není nasazen ani příliš vysoko, ani příliš dole. Silný, ohebný a s delším osrstěním než ostatní části těla. V klidu nesen dole, lehce se dotýká hlezen, v poslední čtvrtině někdy ohnutý. V pohybu a při vzrušení nese pes ocas jako šavli, na konci zatočený, ale nikdy zcela vytočený nahoru nebo ležící na zádi. Krycí srst je krátká, podsada velmi hojná. Přes hřbet a ocas vede pruh delší srsti. Zbarvení jednobarevně žlutý, červený, černý, vlkošedý, červenohnědý, žíhaný nebo skvrnitý. Bílá nesmí převládat.

Základní péče

Mastin by se měl česat pravidelně, a to hlavně v době línání. Zvukovod by měl být udržován čistý. Výchova by měla být vyrovnaná, důsledná, ale láskyplná. Neměla by být tvrdá a nespravedlivá, aby nevyvolala nežádoucí charakteristické rysy. Majitel mastina musí mít přirozenou povahu. Mastin má rád velké, ohraničené území, kde si potřebu pohybu reguluje sám. Může být chován v boudě. Má rád procházky do lesa.